De anatomie van hout

De anatomie van hout

Het levensverhaal van een boom is vastgelegd in de structuur van zijn hout en kan als de groei seizoensgewijze heeft plaatsgevonden, zeer duidelijk worden afgelezen van het patroon van de groeiringen. Houtsoorten verschillen sterk in de breedte van hun groeiringen.

Sommige, zoals Buxus en Taxus, groeien langzaam met smalle groeiringen, terwijl andere, zoals populier en sommige pijnbomen, krachtig groeien en groeiringen van meer dan een centimeter breed kunnen vormen. Maar de groeiringbreedte kan ook binnen een enkele boom variëren. Dit wordt veroorzaakt door wisselingen die van jaar tot jaar in de groeiomstandigheden optreden.
De groeiomstandigheden zijn buitengewoon belangrijk. Bomen die op een vruchtbare plaats groeien, zullen bredere ringen vormen dan die van onvruchtbare bodem; bomen in parken waar ruimte is voor een volledige kroonen wortelontwikkeling, hebben bredere ringen dan bomen in het bos waar een felle concurrentiestrijd om ruimte wordt gevoerd; bomen die maar een korte groeiperiode hebben, zoals het geval is in de poolstreken en in het gebergte vlak bij de sneeuwgrens, hebben in het algemeen zeer fijne groeiringen.
De breedte van een groeiring is zelden constant als deze op een dwarsdoorsnede van een stam wordt gevolgd. Bij een boom die op een helling gegroeid is of die blootgesteld is aan een sterke heersende wind, is de stam vaak ovaal van doorsnede met groeiringen die aan weerszijden van het hart duidelijk verschillen.
Het sterk gegroeide deel van zulke bomen staat bekend onder de naam reactiehout. Het heeft een bijzondere structuur en chemische samenstelling die de boom in staat stelt weerstand te bieden aan de ongewone groeiomstandigheden en hem te helpen weer tot de normale verticale stand te komen.
Seizoensomstandigheden beïnvloeden de groei en ze worden weerspiegeld in de breedte van de groeiringen. Abnormale omstandigheden zoals een langdurige droogte kunnen de groei stilzetten, waardoor 'valse ringen' worden gevormd; terwijl aantasting door insecten, beschadiging door vuur of vorst in het hout te herkennen zijn als reacties op verwonding van het hout (vorming van wondweefsel). Door de waarneming dat seizoensinvloeden op de breedte van de groeiring vaak over een groot geografisch gebied voorkomen, is men in staat ringpatronen te dateren door monsters te nemen van zeer oude bomen en hout van bekende leeftijd. Deze patronen geven inlichtingen over de weersomstandigheden in elk seizoen van voorbijgegane eeuwen en maken het mogelijk, door vergelijking, de leeftijd te bepalen van houtmonsters afkomstig van archeologische vindplaatsen.

CONTACT

Kortrijksestraat 477
B-8020 Ruddervoorde-Oostkamp
[Klik hier voor een wegbeschrijving]

Tel. +32 (0)50 84 06 65
Fax +32 (0)50 84 02 68

e-mail   info@willton.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIENST NA VERKOOP
service@willton.be

OPENINGSUREN

dinsdag tot vrijdag | 13:30 - 18:00
zaterdag | 10:00 - 14:00
Gesloten op zondag en maandag.
In de voormiddag enkel op afspraak.

EXTRA SLUITINGSDAG: ZAT. 15/08

Bij afwezigheid en tijdens vakantieperiodes 

kunt u ons contacteren via mail of een bericht 
nalaten op het antwoordapparaat.

HOUT & MEER

OLD BARNWOOD

Michelangeli
Letters in Steen
Alph Furniture
Babelutte by Bartholomeus
W-EYE
De Wilde Tuin
MOSO bamboeparket
Witruimte - Kalligrafie